ضمانت و خدمات
راهنماي انتخاب پوشش رنگ جهت حفاظت از سازه هاي فولادي با توجه به شرايط اقليمي:
 

برآنيم تا با داشتن امكانات آزمايشگاهي پيشرفته و بهره گيري از علوم روز دنيا مشتريان خود را درانتخاب سيستم پـوششي صحيح و با دوام جهت حفـاظت از سـازه هاي فلـزي مطلع سـازيم.

-مراحل آماده سازی سطح به دوروش پاكسازي به روش شیمیایی و پاکسازی به روش پاشش ساینده با فشار هوا (سندبلاست) می باشد که جهت رنگهای پلی اورتان پاکسازی سطح صرفا از طریق پاشش ساینده با فشار هوا انجام می پذیرد .

-در پاكسازي به روش شيميايي ضخامت لايه فسفاته بر طبق استاندارد بين‌المللي ISO9717 كنترل مي گردد.

-سطح تميزي مورد تـائيد در پاكسازي به روش بـلاستينگ بر طبق استـاندارد بيـن المللي ISO8501-1 بلاستينگ تا حد فلز نزديك به سفیدSA 21/2 مي باشد.

-رنگهـاي پـودر الكتـرواستاتيك پلـی استـر : مقـاومت نسبـي در برابـر ضربه و اشعه UV با ضخامت تقريبي 70-90 ميكرون مـدت ،ضمـانت در محيطهـاي شهـري با سطـح خـوردگي كـم و به دور از پاشش مداوم آب2 سال و پـودرالكترواستاتيك چكشي تا1سال می باشد.

رنگهاي پلي اورتـان دوجزئي: با آستـر زيـنك ريچ اپـوكسي دوجـزئي و لايه ميـاني اپوكسي پلي اميـد دوجزئي مناسب جهت محيطهـاي خـورنده و با رطـوبت بالا ، مقاوم در برابر اشعه UV . ضخامت تقريبي لايه نهايي 180-200 ميكرون مدت ضمانت 5 سال مي باشد.

سيستم پيشنهادي جهت محيطهاي با خوردگي بالا و مناطق صنعتي با رطوبت زياد و جو خورنده و درمعرض ضـربه و سايش ، پـوشش گالـوانيزه گرم ، باضخامت تقـريبي70-80ميكرون با اعـمال رنگ رويه نهايي پلي اورتان دوجـزئي مي باشد ، كه مدت ضمانت در اين محيطها حداقل5 سالمي باشد

شرایط ضمانت :
1 - مدت ضمانت از تاریخ تولید در نظر گرفته خواهد شد .
2 - ضمـانت به كالاهايـي كه بدليل سهـل انگاري دروارد آمدن ضــربه در حمـل و نقـل و يا پس از نصب بوجود آمده تعلق نمي پذيرد.
3 - كالاهايي كه بدليل محبــوس شدن رطــوبت و يا گرمـا در بسته بنـدي ، ناشي از ديركرد در بازنمودن بسته بندي محصول و يا انبارش نامناسب توسط مشتري تشخيص داده شوند شامل مدت ضمانت نخواهد گرديد.
4 - به منظور حفظ دوام پوشش رنگ ،پایه ها برروی سطح بتنی که با سطح افقی زمین  15 - 10 سانتیمتر اختلاف ارتفاع دارد نصب گردد.
خدمات پس از فروش:
واحد خدمـات پس از فروش جهت اجـرای کلیه امور مربوط به نصب ، هرگونه اخـلال درعملکرد چـراغ و یا اشکالات مربوط به پوشش رنگ در خدمت مشتریان می باشد.

 

 

 .....بیشتر تلاش می کنیم تا زیباتر ببینید.....

 

راهنماي انتخاب پوشش رنگ جهت حفاظت از سازه هاي فولادي با توجه به شرايط اقليمي:
 

برآنيم تا با داشتن امكانات آزمايشگاهي پيشرفته و بهره گيري از علوم روز دنيا مشتريان خود را درانتخاب سيستم پـوششي صحيح و با دوام جهت حفـاظت از سـازه هاي فلـزي مطلع سـازيم.

-مراحل آماده سازی سطح به دوروش پاكسازي به روش شیمیایی و پاکسازی به روش پاشش ساینده با فشار هوا (سندبلاست) می باشد که جهت رنگهای پلی اورتان پاکسازی سطح صرفا از طریق پاشش ساینده با فشار هوا انجام می پذیرد .

-در پاكسازي به روش شيميايي ضخامت لايه فسفاته بر طبق استاندارد بين‌المللي ISO9717 كنترل مي گردد.

-سطح تميزي مورد تـائيد در پاكسازي به روش بـلاستينگ بر طبق استـاندارد بيـن المللي ISO8501-1 بلاستينگ تا حد فلز نزديك به سفیدSA 21/2 مي باشد.

-رنگهـاي پـودر الكتـرواستاتيك پلـی استـر : مقـاومت نسبـي در برابـر ضربه و اشعه UV با ضخامت تقريبي 70-90 ميكرون مـدت ،ضمـانت در محيطهـاي شهـري با سطـح خـوردگي كـم و به دور از پاشش مداوم آب2 سال و پـودرالكترواستاتيك چكشي تا1سال می باشد.

رنگهاي پلي اورتـان دوجزئي: با آستـر زيـنك ريچ اپـوكسي دوجـزئي و لايه ميـاني اپوكسي پلي اميـد دوجزئي مناسب جهت محيطهـاي خـورنده و با رطـوبت بالا ، مقاوم در برابر اشعه UV . ضخامت تقريبي لايه نهايي 180-200 ميكرون مدت ضمانت 5 سال مي باشد.

سيستم پيشنهادي جهت محيطهاي با خوردگي بالا و مناطق صنعتي با رطوبت زياد و جو خورنده و درمعرض ضـربه و سايش ، پـوشش گالـوانيزه گرم ، باضخامت تقـريبي70-80ميكرون با اعـمال رنگ رويه نهايي پلي اورتان دوجـزئي مي باشد ، كه مدت ضمانت در اين محيطها حداقل5 سالمي باشد

شرایط ضمانت :
1 - مدت ضمانت از تاریخ تولید در نظر گرفته خواهد شد .
2 - ضمـانت به كالاهايـي كه بدليل سهـل انگاري دروارد آمدن ضــربه در حمـل و نقـل و يا پس از نصب بوجود آمده تعلق نمي پذيرد.
3 - كالاهايي كه بدليل محبــوس شدن رطــوبت و يا گرمـا در بسته بنـدي ، ناشي از ديركرد در بازنمودن بسته بندي محصول و يا انبارش نامناسب توسط مشتري تشخيص داده شوند شامل مدت ضمانت نخواهد گرديد.
4 - به منظور حفظ دوام پوشش رنگ ،پایه ها برروی سطح بتنی که با سطح افقی زمین  15 - 10 سانتیمتر اختلاف ارتفاع دارد نصب گردد.
خدمات پس از فروش:
واحد خدمـات پس از فروش جهت اجـرای کلیه امور مربوط به نصب ، هرگونه اخـلال درعملکرد چـراغ و یا اشکالات مربوط به پوشش رنگ در خدمت مشتریان می باشد.

 

 

 .....بیشتر تلاش می کنیم تا زیباتر ببینید.....

 


^